Menu

Algemene voorwaarden

van Bed & Breakfast de Rolders

We verzoeken jou zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast
De persoon die bij Bed & Breakfast de Rolders heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

Beheerder
De persoon die als eigenaar van Bed & Breakfast de Rolders of namens de eigenaar van Bed & Breakfast de Rolders beheert.

Derden
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen
Via onze website www.benbderolders.nl, stuur een e-mail naar: info@benbderolders.nl of neem telefonisch contact met ons op via: 06 27073738.

Annulering
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. Een annulering dient altijd schriftelijk door gegeven te worden.

Je dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens
Bed & Breakfast de Rolders
Revelingseweg 42
8191 KS Wapenveld
06 27073738

Website: www.benbderolders.nl
E-mail :info@benbderolders.nl

  1. 1 Bed & Breakfast de Rolders

1.1
Bed & Breakfast de Rolders is beschreven op de websites: www.benbderolders.nl.

Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie Bed & Breakfast de Rolders ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2
Alle kamers zijn geschikt voor twee personen, met uitzondering van één kamer. Deze is geschikt voor vier personen.

Huisdieren zijn niet toegestaan, dit uit oogpunt van hygiëne. Kaarsen of waxinelichtjes zijn niet toegestaan in de gastenverblijven, dit in verband met de brandveiligheid.

1.3
Op de dag van aankomst is jouw gastenverblijf vanaf 15.00 uur beschikbaar. Je kan tot 23.00 uur inchecken.

De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht je echter veel later arriveren, dan loop je het risico dat er niemand van de B&B aanwezig is.

Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat je te allen tijde naar binnen kunt.

Indien je niet op de aangegeven tijd aanwezig kan zijn, wil je dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers dien je deze op de dag van vertrek vóór 10.30 uur te verlaten.

1.4
Bed & Breakfast de Rolders is inclusief bedlinnen en handdoekenpakket. Het gebruik / betreden is op eigen risico.

Eventuele kosten
Minibar (contant voldoen bij vertrek)

1.5
De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, op een speciaal voor onze gasten gereserveerde parkeerplaats. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.6
Fietsen zijn gratis voor onze gasten beschikbaar bij een overnachting bij de B&B.

1.7
De beheerder stelt je op de hoogte welke ruimtes bij Bed & Breakfast de Rolders voor jou beschikbaar en bruikbaar zijn. De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten.

Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld wanneer je de privégedeeltes niet gaat betreden.

  1. 2 Prijzen

2.1
De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website: www.benbderolders.nl

Prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, koffie, thee en toeristenbelasting.

2.2
De prijzen zijn exclusief het gebruik van de minibar.

2.3
Prijzen van Bed & Breakfast de Rolders zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Bed & Breakfast de Rolders is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

  1. 3 Reservering en betaling

3.1
Reserveren geschiedt via de website, per e-mail via info@benbderolders.nl of via telefoonnummer 06 27073738.     

3.2
Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of het Bed & Breakfast de Rolders voor jou beschikbaar is.

Je dient deze gegevens te goed te controleren na ontvangst.

3.3
Je dient het verblijf ter plaatse contant te voldoen bij aankomst of vertrek.

3.4
Cadeaubonnen
Cadeaubonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum.

​De cadeaubon is over te dragen aan derden.

​Voor cadeaubonnen en no- show of annulering gelden de annulering voorwaarden.

4 Annuleringsvoorwaarden.

4.1
Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast de Rolders is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
- Bij annulering meer dan 3 dagen voor de aankomstdatum is annuleren gratis.
- Bij annulering van 3 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100%.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten ben je ook verschuldigd als je niet komt opdagen. (No Show)

4.2
Bed & Breakfast de Rolders kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

  1. 5 Klachten

5.1
Wij proberen jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat je een klacht of opmerking hebt.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij je om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via e-mail of telefonisch contact.

  1. 6 Aansprakelijkheid

6.1
Bed & Breakfast de Rolders kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in het betreffende gastenverblijf geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast de Rolders tegen aanspraken dienaangaande.

Bed & Breakfast de Rolders is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast de Rolders.

6.2
Door Bed & Breakfast de Rolders wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in het betreffende gastenverblijf van Bed & Breakfast de Rolders.

6.3
De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

  1. 7 Veiligheid

7.1
In verband met jouw eigen veiligheid en dat van Bed & Breakfast de Rolders is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom Bed & Breakfast de Rolders.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om in de gastenverblijven te gourmetten of te fonduen. 

7.2
Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Denk hierbij dan aan huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, paarden- met wagens - omliggende autowegen, fietspaden etcetera.

  1. 8 Slotbepaling

8.1
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.